ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Η Τράπεζα Χρόνου στο νησί της Λευκάδας είναι ένα δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών και γνώσεων που καθιερώθηκε από δύο εθελοντές το 2012 και στηρίζεται από την ΜΚΟ “Μονοπάτια Αλληλεγγύης” . Η Τράπεζα Χρόνου είναι ένα εναλλακτικό σύστημα απέναντι στα χρήματα και στις θεμελιώδεις βάσεις του καπιταλισμού. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η όλη συναλλαγή βασίζεται στην αξία του χρόνου, αποκλείοντας έτσι την αξία των χρημάτων. Κάθε μέλος μπορεί να προσφέρει λίγο από τον χρόνο του, υπό την μορφή υπηρεσίας σχετικής με τις δεξιότητες και τις ικανότητες του και έχει το δικαίωμα να απολάβει υπηρεσίες, σε μία αμοιβαία βάση, αναλόγως με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του.

Η Τράπεζα Χρόνου βασίζεται σε δύο θεμελιώδεις αρχές:

1)Η αρχή της ισοτιμίας των ανταλλάξιμων υπηρεσιών
Καθένας μας έχει τις δικές του ικανότητες και γνώσεις. Αυτές οι ικανότητες και γνώσεις μπορεί να είναι είτε πρακτικές είτε πνευματικές. Στο δίκτυο μας δεν υπάρχει ιεραρχική διάκριση ανάμεσα στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Όλες έχουν την ίδια αξία και αντιστοίχως την ίδια πίστωση χρόνου. Για παράδειγμα, μία προσφερόμενη ώρα babysitting προς αναταλλαγή, αντιστοιχεί ακριβώς σε μία προσφερόμενη ώρα επισκευής υπολογιστή, που έχει προσφερθεί για ανταλλαγή επίσης.

2)Η αρχή της αμοιβαιότητας των ανταλλαγών
Καθένα από τα μέλη του δικτύου της Τράπεζας Χρόνου είναι ταυτόχρονα αιτών ( ζητάει υπηρεσίες) και προμηθευτής( προσφέρει τις δικές του υπηρεσίες) . Κατά αυτόν τον τρόπο κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από ένα άλλο μέλος την υπηρεσία που προσφέρει, αλλά πάντα σε μια αμοιβαία βάση, καθώς πρέπει να προσφέρει κι αυτός με τη σειρά του κάποιο άλλο είδος υπηρεσίας και να παραμένει στην διάθεση των υπολοίπων μελών.

Πώς λειτουργεί η Τράπεζα Χρόνου?

Κάθε άτομο που επιθυμεί να εγγραφθεί στην Τράπεζα Χρόνου πρέπει πρώτα να συμμετάσχει στο δίκτυο μας και να μας γνωστοποιήσει ποια υπηρεσίας θέλει να προσφέρει και ποια να λάβει. Κάθε νέο μέλος λαμβάνει ένα “ τραπεζικό λογαριασμό”, όπου κάθε παρεχόμενη υπηρεσία καταχωρείται με την μορφή “πίστωσης ωρών”. Με την εγγραφή ενός μέλους η Τράπεζα Χρόνου τον καλωσορίζει προσφέροντας του μια “δωρεάν” ώρα για να διευκολύνει την κατανόηση της ανταλλαγής. Το κύριο πλεονέκτημα της Τράπεζας Χρόνου είναι ότι κάθε λογαριασμός είναι ταυτόχρονα πιστωτής και οφειλέτης στην τράπεζα, και όχι μόνο προς το πρόσωπο που του παρείχε την υπηρεσία.

IwAR1LS_zeSJ3jDES9TqkN8PkHGwVgxJpGJu7tNbmYMrkx9hOvYrjw1zi7zOI

 

Ποιος μπορεί να γίνει μέλος στη Τράπεζα Χρόνου στη Λευκάδα?

Όλοι μπορούν να ενταχθούν στο δίκτυο ανεξάρτητα από την ηλικία ή την κοινωνική τους θέση. Το μόνο που απαιτείται είναι ο ενδιαφερόμενος να είναι πρόθυμος να μοιραστεί τον χρόνο του με τα υπόλοιπα μέλη.
Γιατί να γίνετε μέλος στη Lefkada Time Bank?
Από μία γενική άποψη, η Τράπεζα Χρόνου επιτρέπει της ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μιας κοινότητας μέσω της διαπροσωπικής ανταλλαγής που στηρίζει. Στην πραγματικότητα, μας επιτρέπει να φανταστούμε μια κοινωνία όπου η ανταλλαγή δεξιοτήτων και γνώσεων γίνεται χωρίς την διαμεσολάβηση των χρημάτων ως μέσο συναλλαγής. Αυτή η νέα μορφή αλληλεγγύης μπορεί να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή του πολίτη, την ισότιμη ανταλλαγή, την αειφόρο ανάπτυξη και τον αγώνα κατά των αποκλεισμών. Η ένταξη στην Lefkada Time Bank σημαίνει ότι γίνεστε μέλος ενός δικτύου αμοιβαίας βοήθειας μέσα στην κοινότητα σας. Με αυτόν τον τρόπο, η ενεργή συμπεριφορά σε αυτό το δίκτυο θα σας επιτρέψει:
1) Να ενδυναμώσετε τις σχέσεις με του γείτονες σας ή και να δημιουργήσετε νέες.
2) Να εξασφαλίσετε τις ανάγκες σας ή να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας δωρεάν.
3) Να νιώθετε ως ένα χρήσιμο και αναπόσπαστο κομμάτι της κοινότητας σας.